cua tu dong

Bệnh viện Cái Nước - Cà Mau

Cua-P

Bệnh viện Cái Nước - Cà Mau.

Cung cấp và lắp đặt  cửa trượt tự động cho phòng mổ

Chủ đầu tư: BV Cái Nước - Cà Mau

Thời gian thực hiện: 2015

 

 

parter