cua tu dong

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Cà Mau

IMG1 0288

Bệnh viện Điều Dưỡng và phục hồi chức năng Cà Mau.

Cung cấp và lắp đặt  cửa trượt tự động cho phòng mổ

Chủ đầu tư: BV Điều dưỡng và phục hồi chức năng Cà Mau

Thời gian thực hiện: 2015

 

 

parter