cua tu dong

Bệnh viện Đức Giang - Hà Nội

BV-Duc-giang-2

Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang - Hà Nội.

Cung cấp và lắp đặt một bộ cửa trượt tự động cho phòng mổ

Chủ đầu tư: BV Đức Giang

Thời gian thực hiện: tháng 9 năm 2014

 

 

parter