cua tu dong

Bệnh viện Gia Đình - Đà Nẵng

IMG 0971

Bệnh viện Gia Đình - Đà Nẵng

Cung cấp và lắp đặt  cửa trượt tự động cho phòng mổ

Chủ đầu tư: BV Gia Đình Đà Nẵng

Thời gian thực hiện: 2013

 

 

CAME

     Untitled copy

    coil

    

       tormax