cua tu dong

Bệnh viện Xanh pôn - HN

BV-xanhpon2

Bệnh viện Xanh Pôn - Hà Nội.

Cung cấp và lắp đặt 10 bộ cửa trượt tự động cho phòng mổ

Chủ đầu tư: công ty cổ phần đầu tư XDDD Hà Nội

Thời gian thực hiện: tháng 7 năm 2013

 

 

CAME

     Untitled copy

    coil

    

       tormax