cua tu dong

Bệnh viện YHCT Kiên Giang

cua-phong-X-quang-BV-YHCT-Kien-Giang2

Bệnh viện Y học cổ truyền - Kiên Giang.

Cung cấp và lắp đặt một bộ cửa trượt tự động cho phòng X-quang

Chủ đầu tư: BV YHCT KIên Giang

Thời gian thực hiện: tháng 03 năm 2013

 

 

parter