cua tu dong

Bộ thông tin và truyền thông

Bộ-Thông-Tin-Truyền-Thông---Hà-Nội1

 Bộ thông tin và truyền thông.

* Cung cấp và lắp đặt hệ thống Barrier tự động ( Came - Italy)

* Chủ đầu tư: Bộ thông tin và truyền thông

* Thời gian thực hiện: tháng 11/2015

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

parter