cua tu dong

Khách sạn Quân Đội

There are no translations available.

DSC 01851

 Khách sạn Quân Đội - 36 Nguyễn Tri Phương.

* Cung cấp và lắp đặt hệ thống cửa xoay tự động

* Chủ đầu tư: Ks Quân Đội

* Thời gian thực hiện: năm 2014

 


Newer news items:
Older news items:

 

parter