cua tu dong

Khách sạn Tây Hồ

There are no translations available.

DSC 31131

 Khách sạn Tây Hồ - số 10 Đặng Thai Mai.

* Cung cấp và lắp đặt hệ thống cửa xoay tự động

* Chủ đầu tư: công ty Duy Hoàng Minh

* Thời gian thực hiện: năm  2014

 


Newer news items:
Older news items:

 

parter