cua tu dong

Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ

There are no translations available.

IMAG03941

 Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ.

* Cung cấp và lắp đặt hệ thống kiểm soát Tripod ( Came - Italy)

* Chủ đầu tư: nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ

* Thời gian thực hiện: năm 2012

 


Newer news items:
Older news items:

 

parter