cua tu dong

Nhà máy Việt Pháp

There are no translations available.

DSC 35112

 

 Nhà máy Việt Pháp.

* Cung cấp và lắp đặt hệ thống cổng kiểm soát tự động ( Came - Italy)

* Chủ đầu tư: Nhà máy Việt Pháp - Bắc Ninh

* Thời gian thực hiện: năm 2013


Newer news items:
Older news items:

 

parter