cua tu dong

Petro Việt Nam

There are no translations available.

petro-Viet-Nam

 Petro Việt Nam - 18 Láng Hạ, Hà Nội.

* Cung cấp và lắp đặt hệ thống Bollard tự động ( Came - Italy)

* Chủ đầu tư: Petro Viet Nam

* Thời gian thực hiện: năm 2012

 


Newer news items:
Older news items:

 

parter