cua tu dong

Tòa nhà xanh chung Liên Hợp Quốc

There are no translations available.

Flapbarrier

 Tòa nhà Xanh Chung Liên Hợp Quốc.

* Cung cấp và lắp đặt hệ thống cổng kiểm soát ( Came - Italy)

* Chủ đầu tư: công ty cổ phần ECOBA VIỆT NAM

* Thời gian thực hiện: tháng 04/ 2014

 


Newer news items:
Older news items:

 

parter