cua tu dong

Tòa nhà xanh chung Liên Hợp Quốc

Flapbarrier

 Tòa nhà Xanh Chung Liên Hợp Quốc.

* Cung cấp và lắp đặt hệ thống cổng kiểm soát ( Came - Italy)

* Chủ đầu tư: công ty cổ phần ECOBA VIỆT NAM

* Thời gian thực hiện: tháng 04/ 2014

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

CAME

     Untitled copy

    coil

    

       tormax