Cửa Phòng Điều Trị

Logooficial

Automatic door gate

phone

24/7 free consultation hotline 

(84) 90210 2626

download.png

Company headquarters

Astec . technology solutions and applications company

2nd floor, Building D Viet Duc Complex, Lane 164 Khuat Duy Tien, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi. 

Home/Hospital door /Cửa Phòng Điều Trị

Cửa Phòng Điều Trị

Lượt xem : 20

Mô tả : 

Phòng Điều Trị là phòng lâm sàng có nhiệm vụ điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh từ khoa Cấp cứu, các khoa lâm sàng khác trong bệnh viện và các bệnh nhân nặng cần điều trị hồi sức tích cực từ các bệnh viện khác chuyển đến. Phối hợp với khoa Cấp cứu tham gia cấp cứu tại bệnh viện và ngoài bệnh viện trong tình huống xảy ra cấp cứu hàng loạt, cấp cứu thảm hoạ, phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa khác trong bệnh viện.

 
Contact

Company headquarters

APPLICATION SOLUTION TECHNOLOGY COMPANY (ASTEC)

Address: 2nd floor, Building D Viet Duc Complex, Lane 164 Khuat Duy Tien, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi. 

 Phone: (84) 24 3557 4683
Hotline: (84) 902102626
 Fax: (84) 24 3557 4810
Website: congcuatudong.vn
facebookcircle icon-zlc  

HCMC

APPLICATION SOLUTION TECHNOLOGY COMPANY (ASTEC)

Address: No.157/14, Nguyen Gia Tri Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City 

 Phone: (84) 28 3899 9950
 Fax: (84) 28 3512 0346
Website: congcuatudong.vn

Designed by WebMinhThuan.Com