cua tu dong


Bollards

Bollards và Barriers ngăn chặn truy cập phương tiện trái phép vào khu vực hạn chế sử dụng các điểm dừng giao thông. Bollards là một cách lý tưởng để bảo vệ các khu vực hạn chế xâm nhập vô ý hay cố ý.


parter